Data-Field 22304
Description:Chromosome 4 genotype intensities
Category:Genotyping intensitiesInterim genotype releaseGenotypesGenomics

Participants152,661 Value TypeText SexedBoth sexes DebutAug 2014
Item count152,661Item TypeBulkInstancesSingularVersionApr 2015
StabilityAccruingStrataPrimaryArrayNoCost Tierd2 o1 s2

Field is currently view-only.